Konsekwencje łamania RODO

Photo by Tezos

Nieprzestrzeganie zasad RODO może grozić różnymi konsekwencjami, od tych niewielkich i nawet niezauważalnych, aż po te bardzo duże i problematyczne. Dlaczego lepiej przestrzegać RODO? Co może nas spotkać w wyniku łamania tych zasad lub po prostu uchylania się?

Kto tak właściwie nakłada na ciebie karę za złamanie zasad RODO?

Każda osoba, która tylko ma podejrzenie, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z panującymi regulacjami ma prawo zgłosić się do nadzorczego organu. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skutkować to może kontrolą UODO

Jakie są warunki nałożenia kary pieniężnej?

Ważne w tym przypadku jest charakter, waga i czas trwania naruszenia. Ważną informacją jest w tym przypadku również charakter danego naruszenia. Należy rozpatrzyć czy było to naruszenie umyślne czy też nieumyślne. Informacjami istotnymi są również poczynania jakie podjął administrator lub podmiot przetwarzający dane w celu załagodzenia wywołanych szkód i czy w ogóle jakieś działania zostały podjęte.
Ważnym wyznacznikiem rady jest również fakt czy administrator lub podmiot ma na swoim koncie już wcześniejsze naruszenia tego typu.
Brane pod uwagę są również kategorii danych osobowych i rozpatrywane są sposoby ich zabezpieczania przez podmiot czy organ.

Jakie mogą być kary finansowe?

Jest to uzależnione od rozmiaru danego przedsiębiorstwa, rodzaju instytucji oraz rodzaju naruszenia. Kwota może sięgnąć nawet do 20 000 000 EUR w przypadku przedsiębiorstwa. Jednak są to szczególnie wypisane przypadki.

Co może grozić za naruszenie zasad RODO?

Osobie lub organowi łamiącemu te zasady może grozić odpowiedzialność karna, cywilnoprawna lub też administracyjna. Wszystkie te kary i ich wymiar jest związany z rozmiarem czynu i konsekwencjami dla osoby poszkodowanej. Z tego powodu wdrożenie RODO w firmie wymaga specjalnych procedur i odpowiedzialnej za ten proces osoby.
Większe naruszenia mogą się spotkać z karą wyższą i bardziej dotkliwą niż te mniejsze. Jednak nie upoważnia to nikogo do popełniania mniejszych naruszeń. Wszystkie dokładne działania i rozmiary kar są opisane w konkretnych ustawach.
Warto jest więc przestrzegać zasad RODO i stosować się do dbałości o dane osobowe.

Dodaj komentarz